Day 6: Supply run 1

Day 6: Supply run 1

Day 6 ng coronavirus quarantine. Unang beses lumabas mula nang mag-lockdown. Supply run. Full battle gear. Naka-mahabang manggas, pantalon, baseball cap, mask, salamin at gwantes. May de-spray na alcohol bottle sa bulsa. Bago makalabas ng subdivision, may pila ang...